De Buurt als Museum werkt nauw samen met de scholen in de wijk. In het voorjaar van 2022 gaan we van start in de wijk Wandelbos, in het bijzonder in de buurten Wandelbos-Noord en de Kleuren- en Kruidenbuurt. De basisscholen in deze wijk zijn de maatschappelijke partners in het project en de leerlingen staan hierbij centraal. Het doel van De Buurt als Museum is om kinderen van 8 tot 12 jaar de kans te geven hun creatief en artistiek talent te ontdekken en ontwikkelen waardoor hun identiteit en weerbaarheid versterkt wordt. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de cultuurcoach in Tilburg-West, Miriam Alders. De cultuurcoach vormt de schakel tussen het culturele netwerk in de wijk en de school en omgeving van het kind. Kinderen leren immers niet alleen op school maar ook in hun eigen leefomgeving, in de wijk.

BS ANTARES

Basisschool Antares
Sabelhof 12b
5044 JR Tilburg

BS WANDELBOS

Basisschool Wandelbos
Auteurslaan 7
5044 MA Tilburg

www.bswandelbos.nl