Tilburg-West is een stadsdeel met ongeveer 30.000 inwoners en bestaat uit de wijken Zorgvlied, De Reit, Mariaziekenhuis-Vredeburcht, Het Zand, Wandelbos en Oude Warande. West is een PACT-wijk: People Acting in Community Together. De gemeente werkt hier samen met bewoners en professionele partners aan uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, scholing en gezondheid, en bewoners worden actief betrokken om de identiteit van hun wijk vorm te geven. Dit biedt ook volop mogelijkheden voor bewoners om zich te ontwikkelen op creatief en cultureel gebied. De Buurt als Museum levert hier een belangrijke bijdrage aan door kinderen en ouderen hun creatief talent te laten ontdekken en tegelijkertijd ontmoetingen tussen bewoners tot stand te brengen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid met elkaar en met de wijk. De Buurt als Museum werd in 2021 uitgevoerd in Het Zand en in 2022 in Wandelbos.

WANDELBOS

De wijk Wandelbos bestaat uit een aantal buurten: Wandelbos-Noord, Wandelbos-Zuid, Kleurenbuurt en Kruidenbuurt. De Buurt als Museum focust zich op de buurten Wandelbos-Noord, de Kleurenbuurt en de Kruidenbuurt. Dit deel van de wijk telt ongeveer 6.000 inwoners en de buurt is groen en redelijk ruim van opzet. Winkelcentrum Paletplein is recentlijk heringericht en er zijn enkele kleinere winkelstrips en bedrijventerreinen verspreid over de buurt. De meeste woningen in deze buurten zijn gebouwd tussen 1950 en 1970 en het merendeel hiervan bestaat uit huurwoningen.

Wandelbos-Noord en de Kleurenbuurt en Kruidenbuurt zijn multiculturele buurten: 44% van de bewoners heeft een niet-westerse migratie-achtergrond. Bijna de helft van de huishoudens bestaat uit eenpersoonshuishoudens en in het grootste deel ervan wonen kinderen. Sowieso hebben deze buurten meer jonge bewoners dan gemiddeld in Tilburg: 60% van de bewoners is onder de 45 jaar. In Wandelbos-Noord en de Kleurenbuurt en Kruidenbuurt speelt ook armoede een rol: bijna 17% van de huishoudens in buurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. De afgelopen jaren zijn er in de wijk een aantal buurtcultuurprogramma's uitgevoerd om de betrokkenheid bij de buurt en contacten tussen bewoners te verbeteren.

Bronnen: www.kadastralekaart.com; www.allecijfers.nl; Leefbaarheidsmonitor 2019 www.lemontilburg.nl

Op het kaartje hiernaast kun je zien dat De Buurt als Museum zich concentreert op 2 plekken: Wandelbos-Noord en de Kleuren- en Kruidenbuurt. Op het kaartje zijn ook de twee deelnemende basisscholen aangegeven en de locatie van De Duynsberg, waar de seniorenactiviteiten plaatsvinden.