Tilburg-Noord is een stadsdeel met ongeveer 24.000 inwoners en bestaat uit de wijken Heikant, Quirijnstok en Stokhasselt. Noord is een PACT-wijk: People Acting in Community Together. De gemeente werkt hier samen met bewoners en professionele partners aan uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, scholing en gezondheid, en bewoners worden actief betrokken om de identiteit van hun wijk vorm te geven. Dit biedt ook volop mogelijkheden voor bewoners om zich te ontwikkelen op creatief en cultureel gebied. De Buurt als Museum levert hier een belangrijke bijdrage aan door kinderen hun creatief talent te laten ontdekken en tegelijkertijd ontmoetingen tussen bewoners tot stand te brengen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid met elkaar en met de wijk. De Buurt als Museum wordt in 2023 uitgevoerd in de Vlashof-buurt in de Heikant.

De Heikant

De Heikant vormt samen met de wijken Stokhasselt en Quirijnstok het stadsdeel Tilburg-Noord. Noord was vroeger een landelijk gebied met kleine buurtschappen, maar tussen 1960 en 1980 werd hier een nieuw stadsdeel uit de grond gestampt om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar woonruimte door babyboomers.

In de Heikant vind je hoogbouw in combinatie met maisonnette-woningen en eensgezinswoningen, afgewisseld met parken en groenstroken. Het Wagnerplein is het centrale punt in de wijk met het grote winkelcentrum en sportcomplex Drieburcht.

De Heikant telt bijna 12.000 inwoners waarvan 36% een niet-westerse migratie-achtergrond heeft. Een cultureel diverse wijk dus, met inwoners van zeker 50 verschillende nationaliteiten. De meerderheid van de huishoudens (42%) bestaat uit gezinnen met kinderen, maar eenpersoonshuishoudens vind je hier ook meer dan gemiddeld: 35%. De wijk heeft sowieso meer jonge bewoners dan gemiddeld in Nederland: 60% van de bewoners is onder de 45 jaar. 

De wijk Heikant is opgedeeld in een drietal buurten: Vlashof, De Schans en De Lijnse Hoek. De Buurt als Museum vindt plaats in de wijk Vlashof en concentreert zich op het gebied rond de Mahlerstraat, zoals op het kaartje hiernaast aangegeven. Op het kaartje zijn ook de twee deelnemende basisscholen terug te vinden.

Bronnen: Wikipedia.org, www.allecijfers.nl