Welkom op de website van De Buurt als Museum!

Met dit project voor kunsteducatie en buurtcultuur toveren bewoners en kinderen hun buurt om tot een museum. Kinderen vertalen verhalen van bewoners naar kunstwerken die samen een expositie vormen in de ramen van huizen in de buurt. Aan de hand van een plattegrond kan iedereen uit de buurt (en daarbuiten) de route door het 'buurtmuseum' wandelen en genieten van de kunstwerken van de kinderen. Met dit project ontwikkelen kinderen hun creatief talent, wordt de buurt opgefleurd en ontstaan er nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners, jong en oud.

In 2014 is De Buurt als Museum uitgevoerd in de Bomenbuurt in Tilburg, in 2021 en 2022 in Tilburg-West en in 2023 in Tilburg-Noord. Kijk voor meer informatie op de betreffende pagina's.

In de buurt

In de buurt

Iedere stad heeft ze wel: kleine wijken met huizen recht aan de stoep, zonder voortuin. Vaak heeft zo’n wijk ook een eigen school. In hoeverre is deze school ingebed in de wijk? En zou het niet mooi zijn als kinderen van die school een actieve bijdrage kunnen leveren aan de cohesie in de wijk?

Uitgangspunt voor 'De buurt als museum' zijn belangrijke voorwerpen van buurtbewoners. Aan de hand van een foto met beschrijving maken de kinderen er voor hen als cadeau een kunstwerk over. In ruil zetten de bewoners allemaal tegelijk de kunstwerken drie weken voor het raam. Zo ontstaat er in één klap een buurtmuseum!

Dat voorwerp kan eenvoudig over komen, maar is voor de bewoner van grote waarde. Soms is het oorspronkelijke voorwerp in het schilderij terug te zien, maar vaak heeft de schilder zijn of haar eigen draai aan het onderwerp gegeven en legt dit uit op een begeleidend bordje. Zo zegt het schilderij iets over het kind dat het gemaakt heeft én over de bewoner, die het voor zijn raam plaatst.

Van dit kinderkunstmuseum wordt een wandelplattegrond verspreid en via de lokale media krijgen ook mensen van buiten de buurt de mogelijkheid de plattegrond digitaal op te vragen.

In de klas

In de klas

Naast het buurtaspect is in dit project de kunsteducatie aan kinderen belangrijk, geschikt voor groep 4 t/m 8 van het primair onderwijs. De betrokkenheid van de kinderen is essentieel in dit project. Ze leveren graag zelf een bijdrage. Ze denken mee over hoe we van de buurt een museum kunnen maken en hoe we de bewoners over kunnen halen mee te doen. 

Aan de hand van een foto van een belangrijk voorwerp van een van de bewoners gaan de kinderen een kunstwerk maken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de voorwerpen namaken of naschilderen. Eerst bekijken ze het voorwerp van alle kanten en vanuit hun eigen interpretatie, associaties en fantasie maken ze een ontwerpschets. Deze werken ze later uit tot een kunstwerk. Bij een kunstwerk in een museum hoort natuurlijk een begeleidend bordje. Ook in dit museum. Naast de titel, de naam en leeftijd van de maker staat er voor de bezoekers een kleine uitleg te lezen.

Als het museum is ingericht kan de klas hun eigen museum bekijken! Door te vertellen over hun eigen schilderij en mee te praten over de schilderijen van de andere kinderen, leren ze door de diversiteit ieders eigenheid waarderen. Het leukste is natuurlijk als er tijdens deze rondleiding ook contact gemaakt kan worden met de bewoners.

Door wie?

Door wie?

Het project 'De buurt als museum' is ontwikkeld door beeldend kunstenaar Inge Koenen. Met dit project wil ze kinderen een prominente rol geven in het stimuleren van de cohesie binnen hun wijk. En dat door hun eigen fantasie te gebruiken!

"Kinderen zijn geboren filosofen én uitvinders. Ze helpen en denken graag mee. Zonde om deze potentie niet te benutten! Door kinderen mede-eigenaar van een project te maken, voelen ze zich volledig betrokken en dit stimuleert ze maximaal in hun creativiteit om eigen beeldende oplossingen te bedenken. Tegelijkertijd hoop ik met mijn projecten kinderen extra bewust te maken van hun leefomgeving en de wereld waarin ze leven."

Naast autonoom kunstenaar is Inge (gast)docent kunsteducatie en kinderfilosofie en geeft ze creatieve workshops aan volwassenen.

CV
Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen
BIK | Beroepskunstenaar in de Klas
Facultad de Bellas Artes, Granada
Academie voor Beeldende Vorming
Diverse exposities in binnen- en buitenland

www.wereldreddingsbrigade.nl
www.ingekoenen.nl
www.atelieringekoenen.nl